in ,

Ik heb last van uitstelgedrag als student. Wat kan ik doen?

@Pexels - George Dolgikh

Heel veel studenten hebben wel eens last van uitstelgedrag, maar voor sommige studenten is het next level. Hun uitstelgedrag zorgt ervoor dat ze hopeloos achterop geraken met hun schoolwerk en daar lijden, uiteraard, hun punten onder. 

Je kan misschien denken: ‘Amai, die persoon doet niets voor school.” Maar zoals gezegd, het is soms helemaal niet hun eigen fout. Het is sterker dan zichzelf. Misschien kan ik hier wel een aantal tips geven voor die studenten. Kotplanet is er ook voor jullie! 

1/ Beloon jezelf 

De meeste uitstellers zien door het bos de bomen niet meer. De pakken leerstof lijken veel te groot, de opdracht lijkt onoverkomelijk, het groepswerk lukt maar niet… Dat verstaan wij volledig. 

Daarom is het soms beter om je werk te verdelen. Deel je cursus in in kleinere deeltjes. En nadat je ieder deel hebt gedaan, kan je jezelf belonen. Want het is niet niets om als uitsteller, ten eerste, je werk te verdelen EN dat dan nog eens klaar te krijgen ook. Dat verdient sowieso een beloning

Kies zelf wat je graag wil: een soort eten, een soort ontspanning, nog iets anders… Het moet iets zijn dat voor jou zeker werkt. 

2/ Vermijd afleidingen

De dooddoener van iedere uitsteller is afleiding. Smijt alles uit je kamer of kot waarvan jij afgeleid wordt: IPhone, Ipad, kleine gadgets… Gooi ook alles van je computer waardoor je je niet meer zou kunnen focussen op je schoolwerk: spelletjes, social media, andere dingen… 

Als je niets anders hebt dan je schoolwerk, zal het voor velen al volstaan om in actie te schieten. Bij anderen zal het dan nog mogelijk zijn om iets te vinden dat interessanter is dan je schoolwerk. Daar heb ik jammer genoeg maar één tip voor: kweek een beetje karakter 😉  

3/ Werk aan je perfectionisme

De meeste uitstellers zijn heel perfectionistisch. ‘Huh, wat? Perfectionistisch, maar toch geen werk verzetten?’ En toch is het zo! 

Uitstellers willen vaak dat hun werk heel goed is en zijn daarom bang om eraan te beginnen. Ze zijn bang om een slecht werk af te leveren

Werk dus aan je perfectionisme en weet dat een minder goede taak of een 10/20 even goed zijn als een 18/20. Als je afgestudeerd bent, kijkt niemand, geen enkele werkgever, naar je punten. 

Ik hoop dat een aantal uitstellers wat beter kunnen werken na deze tips. Bij anderen zal het een levenslange strijd zijn, ik kon maar proberen…

Volg ons op Instagram en TikTok!

What do you think?