in

KU Leuven verwacht tekort studentenkoten tegen 2026

@Pexels - Andre Piacquadio

Volgens KU Leuven dreigt er een groot tekort aan studentenkoten in Leuven. Doordat steeds meer studenten langer studeren en besluiten op kot te gaan, alsook door het feit dat Leuven steeds meer internationale studenten aantrekt, verwacht de Leuvense universiteit dat er naar schatting zo’n 4.000 koten te weinig zullen zijn tegen 2026. Zo schrijft De Morgen.

Sinds de coronapandemie merkt de Dienst Studentenvoorzieningen van de KU Leuven dat er een stijgende vraag is naar studentenkamers in Leuven. Ze verwachten dat dit de komende jaren enkel maar zal stijgen. Naar schattingen zouden er tegen 2026 zo’n 4.000 studentenkoten te weinig zijn in de stad.

Zowel de universiteit als de stad Leuven bekijken momenteel waar er studentenkamers kunnen bijkomen. Om dit in goede banen te leiden, betrekken ze hierbij ook projectontwikkelaars. Ann Gaublomme van de Dienst Studentenvoorzieningen is onzeker of dat tegen 2026 zal lukken en raadt studenten aan creatief te zijn. Studenten die niet ver van Leuven wonen, kunnen volgens haar best pendelen en studenten die wel iets verder wonen, zullen best een tijd bij vrienden of familie logeren.

Vraag toegenomen

Volgens Gaublomme zijn er verschillende redenen waarom de vraag naar studentenkamers sterk is toegenomen, waaronder de stijging van het aantal 18-jarigen en het feit dat studenten langer over hun studies doen en vaak extra opleidingen volgen. Daarnaast verkiezen steeds meer studenten een kot boven het pendelen en is het aantal internationale studenten aan de KU Leuven gestegen.

Het tekort aan studentenkamers is niet alleen in Leuven een probleem, maar ook in Antwerpen, Brussel en Gent. Een mogelijke oplossing kan de ‘kotmadamformule’ zijn, waarbij gezinnen die een kamer vrij hebben een student kunnen opvangen. Ook op locaties buiten de ring, bijvoorbeeld, zou er eventueel bijgebouwd kunnen worden.

Nieuwe projecten

De Leuvense Schepen van Ruimtelijke Ordening, Carl Devlies (CD&V), is verbaasd dat er een acute nood zou zijn aan studentenkamers, omdat er in de periode 2012-2016 al 3.500 kamers zijn bijgebouwd. Volgens hem kwamen er nadien jaarlijks een honderdtal koten bij.

Devlies verklaart dat de markt van studentenkamers in Leuven in evenwicht is en nog steeds groeit. Mits er extra inspanningen nodig zijn, zal dit volgens hem in overleg met de KU Leuven gebeuren en zal er ook worden gekeken naar regio’s buiten de Leuvense ring. Ten slotte zijn er nog enkele projecten in ontwikkeling die in totaal ongeveer vijfhonderd nieuwe kamers, koten en studio’s voor studenten zouden opleveren in 2023.

(Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/04/12/groot-tekort-aan-studentenkoten-dreigt-in-leuven/)

Volg ons op Instagram voor meer Kotplanet-nieuwtjes!

Written by Shane R.

What do you think?